Sempere

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Sempere La Vall d’Albaida Miguel Juan Vidal
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
52 48 41 35
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Alfarrasí
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 30,81€ 43,06€ 56,62€ 47,48€
Rànquing import de la taxa 90 76 82 82

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 12,80 15,10 14,44 11,26
Rànquing en la producció de residus per habitant 92 65 38 55
Kg de residus per habitant 246,23 314,48 352,21 321,71
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -59,25 4,94 33,13 -0,97
Kg de residus per habitant respecte al COR -127,23 -60,28 -34,37 -68,19

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 840 1.466 1.046 1.299
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 59 16 27 12
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 16,15 30,54 25,51 37,11
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -6,22 7,82 2,74 13,86
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -2,47 11,81 6,41 17,49

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 375 432 297
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 03 27 59
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7,80 10,53 8,49
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0,30 7,80 10,53 -2,51
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 5,05 0,27 -3,53

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 403 428 359
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 02 31 55
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 8,40 10,43 10
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1,06 8,40 10,43 -0,61
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15,60 5,58 -11,18 -10,10