Contractes

Econòmica i pressupostària

Anunci del licitació del contracte de subministrament per a implantar la recollida de biorresidus a la Vall d’Aiora Anunci del licitació del contracte de subministrament per a implantar la recollida de biorresidus a la Vall d’Aiora 11 juliol, 2018

Anunci del licitació del contracte de subministrament per a adquirir 5700 kits de cubells airejats i rotllos de 50 bosses compostables, així com saques de plàstic per a implantar la recollida separada del biorresidu d’origen domèstic o assimilable a la Vall d’Aiora.

89 KiB

Plec de clàusules pel contracte de compostatge comunitari en centres educatius Plec de clàusules pel contracte de compostatge comunitari en centres educatius 13 març, 2018

Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques pel contracte del programa de compostatge comunitari en els centres educatius de l’àrea de gestió V5.

4.6 MiB

Ple de clàusules pel contracte del servei de comunicació i sensibilització del Consorci de Residus Ple de clàusules pel contracte del servei de comunicació i sensibilització del Consorci de Residus 16 febrer, 2018

Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques pel contracte del servei de comunicació i sensibilització del Consorci de Gestió de Residus – V5.

2.1 MiB

Contractació del servei de comunicació i sensibilització del Consorci de Residus Contractació del servei de comunicació i sensibilització del Consorci de Residus 16 febrer, 2018

A proposta de la presidència, inici de l’expedient de contractació del servei de comunicació i sensibilització del Consorci de Gestió de Residus – V5.

0.9 MiB

Anunci de formalització del contracte de control integral de pesatges Anunci de formalització del contracte de control integral de pesatges 2 novembre, 2017

Anunci de la formalització del contracte del servei integral de pesatges de residus urbans en estacions de transferència, adjudicat per Resolució de Gerència de data 12 de setembre de 2017.

0.6 MiB

Anunci de formalització del contracte de neteja d’abocadors incontrolats Anunci de formalització del contracte de neteja d’abocadors incontrolats 2 novembre, 2017

Anunci de la formalització del contracte del servei de neteja d’abocadors incontrolats del Pla Zonal V5, adjudicat per Resolució de Gerència de data 4 d’agost de 2017.

0.6 MiB
1 2 3