Contractes

Econòmica i pressupostària

Contracte construcció d'una planta per al tractament de bioresidus a la Vall d'Aiora- Cofrents. Contracte construcció d'una planta per al tractament de bioresidus a la Vall d'Aiora- Cofrents. 23 setembre, 2019

Anunci de licitació del contracte d'una planta per al tractament de bioresidus a la Vall d'Aiora- Cofrents.

Veure detall de l'expedient en contrataciondelestado.es

88 KiB

Document de plecs del contracte de subministrament per a implantar la recollida de biorresidus a la Vall d’Aiora Document de plecs del contracte de subministrament per a implantar la recollida de biorresidus a la Vall d’Aiora 11 juliol, 2018

Document de plecs del contracte de subministrament per a adquirir 5700 kits de cubells airejats i rotllos de 50 bosses compostables, així com saques de plàstic per a implantar la recollida separada del biorresidu d’origen domèstic o assimilable a la Vall d’Aiora.

91 KiB

Anunci del licitació del contracte de subministrament per a implantar la recollida de biorresidus a la Vall d’Aiora Anunci del licitació del contracte de subministrament per a implantar la recollida de biorresidus a la Vall d’Aiora 11 juliol, 2018

Anunci del licitació del contracte de subministrament per a adquirir 5700 kits de cubells airejats i rotllos de 50 bosses compostables, així com saques de plàstic per a implantar la recollida separada del biorresidu d’origen domèstic o assimilable a la Vall d’Aiora.

89 KiB

Plec de clàusules pel contracte de compostatge comunitari en centres educatius Plec de clàusules pel contracte de compostatge comunitari en centres educatius 13 març, 2018

Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques pel contracte del programa de compostatge comunitari en els centres educatius de l’àrea de gestió V5.

4.6 MiB

Ple de clàusules pel contracte del servei de comunicació i sensibilització del Consorci de Residus Ple de clàusules pel contracte del servei de comunicació i sensibilització del Consorci de Residus 16 febrer, 2018

Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques pel contracte del servei de comunicació i sensibilització del Consorci de Gestió de Residus – V5.

2.1 MiB

Contractació del servei de comunicació i sensibilització del Consorci de Residus Contractació del servei de comunicació i sensibilització del Consorci de Residus 16 febrer, 2018

A proposta de la presidència, inici de l’expedient de contractació del servei de comunicació i sensibilització del Consorci de Gestió de Residus – V5.

0.9 MiB
1 2 3 4