Contractes

Econòmica i pressupostària

Anunci de formalització del contracte de control integral de pesatges Anunci de formalització del contracte de control integral de pesatges 2 novembre, 2017

Anunci de la formalització del contracte del servei integral de pesatges de residus urbans en estacions de transferència, adjudicat per Resolució de Gerència de data 12 de setembre de 2017.

0.6 MiB

Anunci de formalització del contracte de neteja d’abocadors incontrolats Anunci de formalització del contracte de neteja d’abocadors incontrolats 2 novembre, 2017

Anunci de la formalització del contracte del servei de neteja d’abocadors incontrolats del Pla Zonal V5, adjudicat per Resolució de Gerència de data 4 d’agost de 2017.

0.6 MiB

Clàusules per al contracte de subministrament de furgoneta Clàusules per al contracte de subministrament de furgoneta 2 octubre, 2017

Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques per al contracte de subministrament de furgoneta a fi de desplaçar els equips necessaris per a l'adequada gestió de les illes de compostatge comunitari que s'implanten en l'àmbit del Consorci de residus V5 - COR.

0.4 MiB

Anunci sobre licitació del Contracte de subministrament de Furgoneta Anunci sobre licitació del Contracte de subministrament de Furgoneta 2 octubre, 2017

Anunci del Consorci de Residus Pla Zonal V5 en el Butlletí Oficial de la Província sobre licitació del contracte de subministrament de furgoneta a fi de desplaçar els equips necessaris per a l'adequada gestió de les illes de compostatge.

0.2 MiB

Clàusules pel contracte de subministrament de voltejadora de compostatge Clàusules pel contracte de subministrament de voltejadora de compostatge 2 octubre, 2017

Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques per al contracte de subministrament de voltejadora per compostatge autopropulsada mitjançant erugues de goma i motor d'explosió, incloent remolc per al seu transport per al servei de les diferents illes de compostatge comunitari que s'implanten en l'àmbit del Consorci de Residus V5 - COR.

1.0 MiB

Anunci sobre licitació del contracte de subministrament de voltejadora per compostatge Anunci sobre licitació del contracte de subministrament de voltejadora per compostatge 2 octubre, 2017

Anunci del Consorci de Residus Pla Zonal V5 en el Butlletí Oficial de la Província sobre licitació del contracte de subministrament de voltejadora per compostatge autopropulsada mitjançant erugues de goma i motor d'explosió, incloent remolc per al seu transport per al servei de les diferents illes de compostatge comunitari que s'implanten en l'àmbit del Consorci.

0.2 MiB
1 2 3 4