Contractes

Econòmica i pressupostària

Clàusules per al contracte de subministrament de furgoneta Clàusules per al contracte de subministrament de furgoneta 2 octubre, 2017

Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques per al contracte de subministrament de furgoneta a fi de desplaçar els equips necessaris per a l'adequada gestió de les illes de compostatge comunitari que s'implanten en l'àmbit del Consorci de residus V5 - COR.

0.4 MiB

Anunci sobre licitació del Contracte de subministrament de Furgoneta Anunci sobre licitació del Contracte de subministrament de Furgoneta 2 octubre, 2017

Anunci del Consorci de Residus Pla Zonal V5 en el Butlletí Oficial de la Província sobre licitació del contracte de subministrament de furgoneta a fi de desplaçar els equips necessaris per a l'adequada gestió de les illes de compostatge.

0.2 MiB

Clàusules pel contracte de subministrament de voltejadora de compostatge Clàusules pel contracte de subministrament de voltejadora de compostatge 2 octubre, 2017

Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques per al contracte de subministrament de voltejadora per compostatge autopropulsada mitjançant erugues de goma i motor d'explosió, incloent remolc per al seu transport per al servei de les diferents illes de compostatge comunitari que s'implanten en l'àmbit del Consorci de Residus V5 - COR.

1.0 MiB

Anunci sobre licitació del contracte de subministrament de voltejadora per compostatge Anunci sobre licitació del contracte de subministrament de voltejadora per compostatge 2 octubre, 2017

Anunci del Consorci de Residus Pla Zonal V5 en el Butlletí Oficial de la Província sobre licitació del contracte de subministrament de voltejadora per compostatge autopropulsada mitjançant erugues de goma i motor d'explosió, incloent remolc per al seu transport per al servei de les diferents illes de compostatge comunitari que s'implanten en l'àmbit del Consorci.

0.2 MiB

Clàusules pel contracte de subministrament de biotrituradora remolcable Clàusules pel contracte de subministrament de biotrituradora remolcable 2 octubre, 2017

Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques per al contracte de subministrament de biotrituradora remolcable apta per triturar i esmicolat de restes vegetals per al servei de les diferents illes de compostatge comunitari que s'implanten en l'àmbit del consorci de residus V5 - COR.

2.2 MiB

Anunci sobre licitació del contracte de subministrament de biotrituradora remolcable Anunci sobre licitació del contracte de subministrament de biotrituradora remolcable 2 octubre, 2017

Anunci del Consorci de Residus Pla Zonal V5 en el Butlletí Oficial de la Província sobre licitació del contracte de subministrament de biotrituradora remolcable apta per triturat i esmicolat de restes vegetals.

0.2 MiB
1 2 3