Gestió de residus

Jurídiques i documentals

Informe caracterització de residus 2018 (II) Informe caracterització de residus 2018 (II) 30 maig, 2018

Informe tècnic final relatiu a la caracterització dels residus de les cinc comarques del COR, amb la composició percentual dels mateixos.

10.5 MiB

Informe caracterització de residus 2018 Informe caracterització de residus 2018 7 maig, 2018

Informe tècnic relatiu a la caracterització dels residus de les cinc comarques del COR, amb la composició percentual dels mateixos.

13.1 MiB

Informe tècnic perjudici econòmic causat a la Vall d’Albaida per l’excés de quilometratge en el transport de residus Informe tècnic perjudici econòmic causat a la Vall d’Albaida per l’excés de quilometratge en el transport de residus 7 novembre, 2017

Informe tècnic relatiu al perjudici econòmic causat a la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida per l’excés de quilometratge en concepte de transport de residus a l’estació de transferència de Ròtova.

0.7 MiB

Informe tècnic sobre l’estació de transferència de residus de Bufali. Informe tècnic sobre l’estació de transferència de residus de Bufali. 13 juny, 2017

Informe tècnic sobre l’esborrany de proposta de resolució relativa a la sol·licitud d’autorització d’una estació de transferència de residus domèstics ubicada al terme municipal de Bufali (Vall d’Albaida).

0.3 MiB

Informe tècnic en relació al conveni de col·laboració amb l’EMTRE. Informe tècnic en relació al conveni de col·laboració amb l’EMTRE. 13 juny, 2017

Informe tècnic en relació al conveni de col·laboració entre el Consorci de Residus i l’EMTRE (Entitat Metropolitana pel Tractament de Residus), sobre el tractament i eliminació de residus urbans provinents del COR a les seues instal·lacions.

0.5 MiB

Informe tècnic sobre l’entrada de residus sanitaris en la planta de tractament. Informe tècnic sobre l’entrada de residus sanitaris en la planta de tractament. 5 abril, 2017

Informe tècnic en relació a l’entrada de residus sanitaris del grup I i II en la planta de tractament de residus ubicada en Gandia.

0.2 MiB
1 2