Ecoparcs

Jurídiques i documentals

Certificat de l’aprovació de la modificació de l’ordenança reguladora dels ecoparcs gestionats pel COR Certificat de l’aprovació de la modificació de l’ordenança reguladora dels ecoparcs gestionats pel COR 29 maig, 2019

Aprovació de la proposta de gerència per a la modificació de l'ordenança reguladora de l'ús i funcionament dels ecoparcs gestionats pel consorci de residus v5.

0.8 MiB

Ordenança ecoparcs cor 2017 Ordenança ecoparcs cor 2017 19 setembre, 2017

Estableix les condicions generals en l’ús dels Ecoparcs gestionats pel del Consorci de Residus V5, amb la finalitat d’aconseguir el seu correcte funcionament.

0.5 MiB

Ordenanca Fiscal 2017 Ordenanca Fiscal 2017 3 abril, 2017

Ordenança que regula la taxa per transferència, transport, valorització i eliminació de residus sòlids urbans i Ecoparcs 2017, en els municipis que formen part de l’àmbit d’actuació del Consorci de Residus.

0.7 MiB