Taxes

Jurídiques i documentals

Ordenança fiscal reguladora de la taxa de residus 2019 Ordenança fiscal reguladora de la taxa de residus 2019 29 gener, 2020

Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Transferència, Transport, Valorització i Eliminació de Residus Urbans i Ecoparcs del Consorci V5.

0.5 MiB

Estudi econòmico ecoparcs 2019 Estudi econòmico ecoparcs 2019 29 gener, 2020

0.5 MiB

Ordenança fiscal reguladora de la taxa de residus 2018 Ordenança fiscal reguladora de la taxa de residus 2018 12 febrer, 2018

Ordenança que regula la taxa per transferència, transport, valorització i eliminació de residus sòlids urbans i Ecoparcs 2018, en els municipis que formen part de l’àmbit d’actuació del Consorci de Residus.

0.4 MiB