Taxes

Jurídiques i documentals

Anunci BOP Ordenança 2021 Anunci BOP Ordenança 2021 19 octubre, 2020

0.3 MiB

Ordenança fiscal reguladora de la taxa de residus 2019 Ordenança fiscal reguladora de la taxa de residus 2019 29 gener, 2020

Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Transferència, Transport, Valorització i Eliminació de Residus Urbans i Ecoparcs del Consorci V5.

0.5 MiB

Estudi econòmico ecoparcs 2019 Estudi econòmico ecoparcs 2019 29 gener, 2020

0.5 MiB
1 2