Planificació i programes

Institucional i organitzativa

Modificació del projecte de gestió del pla zonal V5 Modificació del projecte de gestió del pla zonal V5 1 juny, 2017

Modificació del projecte de gestió de residus urbans del pla zonal V5 de la Comunitat Valenciana. Bloc I: xarxa consorciada d’ecoparcs. Àmbit territorial, residus a gestionar, obres necessàries, criteris de localització d’ecoparcs i rutes d’ecoparcs mòbils, característiques de les infraestructures, calendari d’execució, estudi econòmic.

31.8 MiB

Mapa Transitori d’Ecoparcs. Mapa Transitori d’Ecoparcs. 3 abril, 2017

Defineix el nombre d’ecoparcs fixes i mòbils, els criteris de la seua localització i tipologia, les rutes i els horaris.

5.4 MiB

Projecte de gestió aprovat. Projecte de gestió aprovat. 3 abril, 2017

Projecte de gestió aprovat i adjudicat a l’empresa Vytrusa, en compliment d’allò que estableix el Pla Zonal de Residus.

57 KiB
1 2 3 4