Vallada

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Vallada La Costera Maria Josep Tortosa Tortosa
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
3.121 3.089 3.093 3.036
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
GIRSA Ròtova Vallada
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 49,71€ 42,30€ 61,96€ 65,72€
Rànquing import de la taxa 41 79 64 64

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 964,12 957,30 1.031,11 1.027,90
Rànquing en la producció de residus per habitant 62 68 52 41
Kg de residus per habitant 308,91 309,91 333,37 338,57
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -46,55 -46,80 -22,65 -23,50
Kg de residus per habitant respecte al COR -64,55 -64,86 -53,21 -51,33

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 48.761 48.539 48.677 50.251
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 63 68 66 65
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 15,62 15,71 15,74 16,55
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -7,69 -0,17 0,12 0,20
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -3,00 -3,02 -3,36 -3,07

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 21.254 32.246
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 35 72 36
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 6,87 10,62
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -4,13 6,87 1,23
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 -2,75 -3,39 -1,40

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 19.533 25.527 32539
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 52 34 86 41
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 6,26 8,25 11
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1,40 8,25 0,74
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -9,34 -2,82 -13,36 -9,64