Xeraco

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Xeraco La Safor Stefano Torres Jaijo
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
5.881 5.732 5.715 5.702
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
JOAQUIN LERMA Ròtova Xeraco
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 39,75€ 46,12€ 62,59€ 63,88€
Rànquing import de la taxa 66 62 59 59

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 2.940,02 2.903,28 2.993,90 2.953,70
Rànquing en la producció de residus per habitant 05 05 07 06
Kg de residus per habitant 499,92 506,50 523,87 518,01
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 76,71 81,13 80,01 69,75
Kg de residus per habitant respecte al COR 126,46 131,74 137,29 128,11

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 150.791 150.745 148.886 150.722
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 22 24 24 26
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 25,64 26,30 26,05 26,43
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 10,77 7,69 6,82 6,89
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 7,02 7,56 6,95 6,81

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 91.680 105.720 115.640
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  21 35 17 17
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 15,59 18,50 20,28
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca 4,87 18,50 6,30
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 9,58 -2,75 8,24 8,26

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 270.000 490.200 510000
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 15 34 07 06
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 45,91 85,77 89
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 16,63 85,77 56,72
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 30,31 -2,82 64,16 69,08