Benissoda

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Benissoda La Vall d’Albaida No consorciado
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017)
431 429 425
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Ontinyent
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018
Import taxa 28,52€ 39,85€ 51,93€
Rànquing import de la taxa 92 84 88

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017
Tones de Residus 127,44 143,32 139,57
Rànquing en la producció de residus per habitant 83 43 58
Kg de residus per habitant 295,68 334,09 328,39
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -9,80 24,55 9,31
Kg de residus per habitant respecte al COR -77,78 -40,67 -58,19

 

VIDRE 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva de vidre 20.463 20.493 21.705
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 07 03 03
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 47,48 47,77 51,07
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 25,10 25,04 28,30
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 28,85 29,03 31,97

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 3.104 4.475
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 22 59
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7,24 10,53
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0,30 7,24 10,53
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 4,48 0,27

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 3.342 4.432
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 21 31
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7,79 10,43
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1,06 7,79 10,43
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15,60 4,97 -11,18