Bocairent

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Bocairent La Vall d’Albaida Josep Vicent Ferre Domínguez
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
4.357 4.288 4.271 4.214
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Bocairent
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 34,48€ 43,22€ 57,66€ 58,48€
Rànquing import de la taxa 80 75 79 79

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 1.313,41 1.327,81 1.382,15 1.357,91
Rànquing en la producció de residus per habitant 77 70 67 48
Kg de residus per habitant 301,45 309,66 323,61 322,24
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -4,04 0,11 4,53 -0,44
Kg de residus per habitant respecte al COR -72,01 -65,10 -62,97 -67,66

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 138.275 138.726 143.354 146.234
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 16 15 15 15
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 31,74 32,35 33,56 34,70
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 9,36 9,63 10,79 11,45
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 13,11 13,62 14,47 15,08

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 31.382 44.969 30.994
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 14 27 74
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7,32 10,53 7,36
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0,30 7,32 10,53 -3,64
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 4,57 0,27 -4,66

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 45.437 44.541 26215
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 40 34 31 91
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 10,43 10,43 6
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 9,37 10,43 -4,65
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -5,17 -2,82 -11,18 -14,14