Bocairent

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Bocairent La Vall d’Albaida JOSE VICENTE SANZ FERRE
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021)
4,357 4,288 4,271 4,214 4,195 4,142 4,101
Sistema de recollida
Recogida de 5 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio, biorresidus y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Bocairent
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Import taxa 34.48€ 43.22€ 57.66€ 58.48€ 56.39€ 69.14€ 67.32€
Rànquing import de la taxa 80,00 75,00 79,00 76,00 81,00 62,00 75,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tones de Residus 1,313.41 1,327.81 1,382.15 1,336.52 1,273.70 1,468.04 1,452.670
Rànquing en la producció de residus per habitant 70 67 31 82 31 34
Kg de residus per habitant 301.45 309.66 323.61 317.16 302.25 354.43 354.22
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 0.11 4.53 -0.44 -15.65 28.21 31.22
Kg de residus per habitant respecte al COR -72.01 -65.10 -62.97 -66.61 -81.93 -17.03 -25.64

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kg de recollida selectiva de vidre 138,275 138,726 143,354 146,234 153,478 131,550 101,260
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 16 15 15 15 14 14 20
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 31.74 32.35 33.56 34.70 36.42 31.76 24.69
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 9.36 9.63 10.79 11.45 12.49 11.51 6.02
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -6.34 5.71 2.62 5.71 14.90 13.95 7.35

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 31,382 44,969 30,994 40875.80 44886.50 43491.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 14 27 74 70 71 75
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7.32 10.53 7.36 9.74 10.84 10.60
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0.30 7.32 10.53 -3.64 -2.47 -2.64 -3.21
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6.01 4.57 0.27 -4.66 -2.47 -3.85 -4.46

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 45,437 44,541 26215 42561.40 48461.40 39763.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 40 34 31 91 73 66 75
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 10.43 10.43 6 10 11.700 9.70
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 9.37 10.43 -4.65 -1.70 -3.16 -23.97
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -5.17 -2.82 -11.18 -14.14 -1.70 -9.67 -11.98