COVID-19: Què fer amb els residus si estem o podem estar infectats.