Altres informes tècnics

Jurídiques i documentals

Informe tècnic per a l’assignació d’illes de compostatge Informe tècnic per a l’assignació d’illes de compostatge 27 agost, 2018

Informe tècnica de baremació per a l’assignació d’illes de compostatge entre els municipis del Consorci per a la Gestió de Residus.

0.7 MiB

Sol·licitud d’estació de transferència a Teresa de Cofrents Sol·licitud d’estació de transferència a Teresa de Cofrents 25 abril, 2018

Informe tècnic sobre la sol·licitud de l’empresa VYTRUSA per a l’inici del desenvolupament del projecte d’estació de transferència de residus a Teresa de Cofrents (Vall d’Aiora-Cofrents).

0.8 MiB

Proposta d’emplaçament de l’ecoparc fix de Ròtova Proposta d’emplaçament de l’ecoparc fix de Ròtova 20 març, 2018

Informe tècnic sobre la sol·licitud de l’Ajuntament de Ròtova proposant un emplaçament per a l’ecoparc fix de la localitat.

0.7 MiB

Tràmit d’audiència estació de transferència de Bufali Tràmit d’audiència estació de transferència de Bufali 1 setembre, 2017

Tràmit d’audiència relatiu a l’autorització d’una estació de transferència de residus domèstics ubicada al terme municipal de Bufali (Vall d’Albaida).

0.3 MiB

Informe tècnic de l’arrendament del local del COR. Informe tècnic de l’arrendament del local del COR. 3 abril, 2017

Informe tècnic en relació a l’arrendament d’un local destinat a ser la seu del Consorci de Residus, al carrer Botigues, 21, de Xàtiva.

6.1 MiB