Recursos humans

Institucional i organitzativa

Borsa de treball de tècnics d’administració general Borsa de treball de tècnics d’administració general 17 octubre, 2018

Bases especifiques de proves selectives que regeixen la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball temporal per a cobrir llocs de treball de tècnic d'administració general, subgrup A1 de titulació, pel procediment de concurs.

0.3 MiB

Borsa de treball d’administratius Borsa de treball d’administratius 17 octubre, 2018

Bases especifiques de proves selectives que regeixen la convocatòria per a la constitució d'una borsa detreball temporal per a cobrir llocs de treball d'administratiu, subgrup C1 de titulació, pel procediment de concurs.

0.3 MiB
1 2 3