Recursos humans

Institucional i organitzativa

Valoració de mèrits i memòria presentada borsa de treball de tècnics d’administració general A1 Valoració de mèrits i memòria presentada borsa de treball de tècnics d’administració general A1 11 gener, 2019

Edicte del tribunal de selecció per a la constitució d'una borsa de treball temporal per a cobrir llocs de tècnic d'administració general, subgrup A1 de titulació, pel procediment de concurs.

0.6 MiB

Llista definitiva d’amesos i exclosos per borsa de treball  temporal per a cobrir llocs d’administratius, subgrup C1 Llista definitiva d’amesos i exclosos per borsa de treball temporal per a cobrir llocs d’administratius, subgrup C1 3 gener, 2019

Anunci de la Llista definitiva d'admesos i exclosos en la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball temporal per a cobrir llocs de treball d'administratiu, subgrup C1 de titulació.

0.7 MiB

Resultats de l'entrevista del tribunal de selecció per a llocs de tècnic d'administració general A1 Resultats de l'entrevista del tribunal de selecció per a llocs de tècnic d'administració general A1 17 desembre, 2018

Edicte del tribunal de selecció per a la constitució d'una borsa de treball temporal per a cobrir llocs de tècnic d'administració general, subgrup A1 de titulació, pel procediment de concurs.

0.6 MiB

Llista definitiva d’amesos i exclosos per borsa de treball temporal per a cobrir llocs de tècnic d’administració general, subgrup A1 Llista definitiva d’amesos i exclosos per borsa de treball temporal per a cobrir llocs de tècnic d’administració general, subgrup A1 7 desembre, 2018

Anunci de la Llista definitiva d'admesos i exclosos en la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball temporal per a cobrir llocs de treball de tècnics d'administració, subgrup A1 de titulació.

0.8 MiB

Llista provisional d'amesos i exclosos per borsa de treball temporal per a cobrir llocs de tècnic d'administració general, subgrup A1 Llista provisional d'amesos i exclosos per borsa de treball temporal per a cobrir llocs de tècnic d'administració general, subgrup A1 23 novembre, 2018

Anunci de la llista provisional d'amesos i exclosos en la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball temporal per a cobrir llocs de tècnic d'administració general, subgrup A1 de titulació.

0.8 MiB

Llista provisional d'amesos i exclosos per borsa de treball temporal per a cobrir llocs d'administratiu, subgrup C1 Llista provisional d'amesos i exclosos per borsa de treball temporal per a cobrir llocs d'administratiu, subgrup C1 23 novembre, 2018

Anunci de la llista provisional d'amesos i exclosos en la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball temporal per a cobrir llocs de treball d'administratiu, subgrup C1 de titulació.

1.0 MiB
1 2 3 4 5