Recursos humans

Institucional i organitzativa

Bases per a la provisió del lloc de treball de Gerent del Consorci per a la Gestió de Residus V5 (COR) Bases per a la provisió del lloc de treball de Gerent del Consorci per a la Gestió de Residus V5 (COR) 25 novembre, 2019

La convocatòria té per objecte la contractació laboral del lloc de treball de Gerent del Consorci per a la Gestió de Residus V5 (COR) per a l'execució de les previsions del Pla Zonal de Residus V5

0.3 MiB

Resolució de gerència per la qual es rectifiquen les bases de la convocatòria de selecció de personal de tècnic coordinador del servei de compostatge Resolució de gerència per la qual es rectifiquen les bases de la convocatòria de selecció de personal de tècnic coordinador del servei de compostatge 16 juliol, 2019

Resolució de Gerència per la qual es rectifiquen les bases bases específiques de les proves selectives que regeixen la convocatòria de selecció de personal i constitució d’una borsa de treball temporal per a cobrir llocs de treball de tècnic coordinador del servei de compostatge domèstic i comunitari del COR V5.

0.9 MiB

Bases específiques per a cobrir llocs de treball de tècnic coordinador del servei de compostatge domèstic i comunitari Bases específiques per a cobrir llocs de treball de tècnic coordinador del servei de compostatge domèstic i comunitari 19 juny, 2019

Bases específiques de les proves selectives que regeixen la convocatòria de selecció de personal i constitució d’una borsa de treball temporal per a cobrir llocs de treball de tècnic coordinador del servei de compostatge domèstic i comunitari del COR V5.

0.7 MiB

Convocatòria per a cobrir llocs de treball de tècnic coordinador del servei de compostatge domèstic i comunitari Convocatòria per a cobrir llocs de treball de tècnic coordinador del servei de compostatge domèstic i comunitari 19 juny, 2019

Resolució d’aprovació de les bases de les proves selectives que regeixen la convocatòria de selecció de personal i constitució d’una borsa de treball temporal per a cobrir llocs de treball de tècnic coordinador del servei de compostatge domèstic i comunitari del COR V5.

1.6 MiB

Edicte de constitució de borsa de TAG-A1 i nomenament de funcionaria Edicte de constitució de borsa de TAG-A1 i nomenament de funcionaria 12 febrer, 2019

Resolució de Gerència aprovant la constitució de la borsa de treball temporal per a cobrir llocs de treball de tècnic d’administració general, subgrup A1 de titulació i nomenament de funcionaria.

0.5 MiB

Resultat definitiu de la selecció per a la constitució d’una borsa de treball de  tècnics d’administració general A1 Resultat definitiu de la selecció per a la constitució d’una borsa de treball de tècnics d’administració general A1 23 gener, 2019

Edicte del tribunal de selecció per a la constitució d'una borsa de treball temporal per a cobrir llocs de tècnic d'administració general, subgrup A1 de titulació, pel procediment de concurs.

0.5 MiB
1 2 3 4