Recursos humans

Institucional i organitzativa

Edicte publicació bases selecció de Gerent BOP nº 39 26022020 Edicte publicació bases selecció de Gerent BOP nº 39 26022020 26 febrer, 2020

Edicte del Consorci de Residus del Pla Zonal V5 sobre convocatòria de proves selectives per a la provisió de lloc de treball de gerent per a la gestió de residus V5

0.3 MiB
1 2 3 5