El COR, caminant cap a una economia circular

EL COR s’ha convertit en el primer Consorci de Residus de la Comunitat Valenciana en impulsar les polítiques de recollida separada i tractament de biorresidus en compliment de la recentment aprovada Estratègia Espanyola per l’Economia Circular.

Cap a una economia circular

L’Acord de París sobre el canvi climàtic, l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, i la Declaració de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient de desembre de 2017, “Cap a un planeta sense contaminació “, plantegen que conservar el medi ambient és una exigència social i un deure de les administracions públiques. Per això, és necessari implementar un model de desenvolupament i creixement que permeta optimitzar els recursos, materials i productes disponibles. El que al nostre país s’ha arreplegat en l’Estratègia Espanyola per l’Economia Circular, l’esborrany del qual s’ha publicat al febrer d’enguany.

En matèria de residus, la Comissió Europea ha atorgat una rellevància particular a una correcta i eficaç gestió dels residus, renovant els objectius de reutilització i reciclatge, establint, per a 2020, l’objectiu que tots els municipis d’Espanya arriben al 50% de reciclatge dels seus residus urbans. Per a això, és fonamental implementar de manera eficient l’arreplega separada de la fracció orgànica (biorresidus) i el seu tractament, perquè, per norma general, suposen el 40% dels residus generats cada dia.

Pioners en el tractament de biorresidus domèstics a la CV

En aquest sentit, el COR ha sigut el primer Consorci de Residus de la Comunitat Valenciana a desenvolupar un pla integral de recollida separada i tractament de biorresidus per mitjà del compostatge comunitari, l’arreplegada porta a porta, i la participació i la sensibilització de la ciutadania. Les iniciatives ja posades en marxa a Carrícola, Aiora, La Font de la Figuera, Bocairent i Bellús, estan obtenint una gran acceptació ciutadana, i s’han convertit en l’exemple que s’ha de seguir per al compliment de les normatives europees.

Representants de tots els consorcis de la Comunitat Valenciana, alcaldes, tècnics i responsables públics de tot el territori nacional, s’han interessat en els últims mesos per aquestes iniciatives municipals del COR, que van des de l’arreplegada separada de matèria orgànica en xicotets municipis per a ser tractats en el seu propi terme municipal a través de compostadores comunitàries, fins a l’arreplegada separada porta a porta. Tot això, amb l’objectiu de convertir efectivament els residus en nous recursos, un compost d’alta qualitat, i complir amb els objectius de reciclatge cap a una Economia Circular.

Sostenibilitat Ambiental i Social

Este tipus de polítiques ambientals impulsades de manera pionera pel COR, a més, incideix de manera directa en la reducció d’emissions de CO2 a la nostra atmosfera. Al tractar els biorresidus en el propi municipi que els genera, s’evita que tones de residus hagen de ser traslladats a Plantes de Tractament llunyanes per al seu compostatge.

En tots els municipis del COR on s’ha instaurat de forma pionera este sistema, amb alguns matisos tècnics depenent del seu nombre d’habitants, cobra una gran importància la implicació social i la participació ciutadana, amb la qual cosa, a banda d’aconseguir els objectius de reciclatge de l’horitzó 2020, s’incideix en la necessària conscienciació social i educació ambiental de la ciutadania.

Economia circular, solucions basades en la naturalesa

L’actual sistema de producció i consum, està portant al planeta a una situació insostenible. Per què no basar-nos en la naturalesa per a solucionar-ho? En la naturalesa no hi ha abocadors ni acumulació de fem, tots els elements compleixen una funció i formen part del cicle de la vida. Els residus són aprofitats en diferents etapes en un sistema circular i infinit. L’economia circular tracta d’imitar a la naturalesa, un sistema d’aprofitament continu, on els residus es transformen en nous recursos que permeten reduir la contaminació, l’ús indiscriminat de recursos naturals i contribueixen a una justícia social i ambiental, permetent un estil de vida sostenible i un sistema de producció i consum que respecta el medi ambient.

El COR obri un nou camí cap a la gestió i valoració dels residus domèstics, amb l’economia circular com a bandera, aprofitant al màxim els biorresidus generats en les llars i convertint-los en compost de qualitat, que tornarà a la terra tancant així el cicle de la naturalesa.

Construint junts un nou camí

Per al COR, la participació ciutadana és fonamental. Per a poder aconseguir un entorn sostenible i realitzar una òptima gestió dels residus domèstics, s’han posat en marxa diferents iniciatives que permeten a la ciutadania formar part d’una economia circular real. Hi ha una sèrie de mesures que podem adoptar en les nostres llars per a reduir el nostre impacte ambiental i contribuir a frenar el canvi climàtic, com són, l’ús intel·ligent dels recursos com l’aigua i l’energia, el consum responsable, la reducció dels nostres residus, la seua reutilització i per descomptat el seu reciclatge.

Perquè el reciclatge dels residus domèstics no es convertisca en un obstacle en el nostre camí, el COR facilita la seua gestió acostant els ecoparcs als municipis. Una flota d’11 ecoparcs mòbils recorrerà tots els racons de les cinc comarques gestionades pel COR, arreplegant aquells residus que per les seues característiques no poden ser depositats en els contenidors d’arreplegada selectiva, garantint així que es puguen valorar i entren a formar part del cicle sostenible. La recollida selectiva de matèria orgànica i la creació d’illes de compostatge en diferents municipis formen part d’algunes de les iniciatives municipals posades en marxa pel COR en compliment de l’Estratègia Espanyola per una Economia Circular.

Carrícola
Recollida selectiva de la fracció orgànica.
Illa de compostatge (que inspira a la resta de illes que es realitzaran).
Tractament comunitari.

Aiora
Sistema de recollida porta a porta.
Illa de compostatge d’escala mitjana.

La Font de la Figuera
Autocompostatge (compostatge domèstic)

Bocairent
Porta a porta al barri Medieval.
El tractament es farà en una instal·lació (illa de compostatge) que s’ha construït junt a l’ecoparc.

Bellús
Compostatge comunitari.

Macroplanta de Llanera de RanesRecollida selectiva