El COR i el Consorci València Interior estableixen sinergies

El Consorci de Residus V5 i el Consorci València Interior V3 van mantenir aquest divendres una reunió de seguiment en la que es va acordar la creació d’un grup de treball amb l’objectiu d’establir sinergies en matèria de biorresidus i aprenentatge sobre ecoparcs.

Durant la reunió també es va parlar sobre el Conveni que uneix a ambdues entitats, pel que el COR porta anualment entre 20.000 i 42.000 tones de residus a les plantes de Llíria i Caudete, que pertanyen al V3, ja que el Consorci V5, pel moment, té una manca d’infraestructures pròpies en les que poder depositar-los. A més a més, es va tractar la preocupació per l’adscripció administrativa dels Consorcis a la Generalitat Valenciana, així com el futur d’aquests.

La reunió va finalitzar amb una visita a l’ecoparc mòbil situat al carrer Acadèmic Maravall de Xàtiva. Cal ressenyar que el V3 és un dels Consorcis precursors en la implantació de El meu compte ambiental, ja que en les seues instal·lacions compten des de fa alguns anys amb aquest sistema de bonificacions per l’ús dels ecoparcs que s’ha inclòs recentment en les infraestructures fixes i mòbils del COR.

Per part del Consorci València Interior assistiren el seu president i alcalde de Llíria Manolo Civera i el gerent Angel Rodríguez, així com el secretari i l’interventor. Per part del Consorci de Residus V5 van estar presents el president i alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, el gerent Sergi Pérez i els serveis tècnics de l’ens.

 

El president del COR, Roger Cerdà, va aprofitar la visita per valorar la relació amb el Consorci València Interior: “Volem agrair al V3 tota la col·laboració que ens presten al llarg de l’any, especialment als moments més complicats, quan les nostres comarques sofreixen un pic de residus i és difícil trobar acomodament”, va manifestar.

Compostadors.Macroplanta de Llanera de Ranes