El Consell de Participació Social del COR, a punt

El procés de constitució del Consell de Participació Social, impulsat des del COR, ha arribat a la darrera fase. L’objectiu d’aquest òrgan consultiu i de participació, contemplat als estatuts del Consorci, és acostar la societat als processos de decisió de la institució, bo i incorporant les diferents sensibilitats a una qüestió cabdal com la gestió dels residus.

El COR, tot i els seus deu anys d’existència, encara no havia constituït el Consell de Participació. El procés va començar amb una enquesta realitzada a més de 1200 ciutadans i ciutadanes que, a més de desconèixer en dues terceres parts l’existència del Consorci, van suspendre el nivell de transparència informativa en aquesta matèria. Posteriorment es van iniciar un seguit de col·loquis informatius en les cinc comarques del COR. Després es van fer dues sessions en què els actors comarcals van poder aportar idees i suggeriments a les Normes de Funcionament Intern del Consell. El procés es tancarà les properes setmanes amb la constitució del Consell de Participació Social del COR, en què es presentarà oficialment les Normes.

No obstant això, el COR encara té habilitada l’adreça participacio@consorciresidus.org, a la qual es poden fer arribar aportacions de manera personal o en nom d’entitats locals o comarcals. També es poden lliurar a la seu del COR, en ambdós casos abans del 31 d’octubre.

Cinc ecoparcs municipalsGestió descentralitzada dels residus