La Vall d’Aiora comptarà amb la primera planta de Bioresidus del COR

A

iora, municipi exemple a la correcta gestió de residus, albergarà la primera planta de Bioresidus del COR. Els municipis de la Vall d’Aiora seran els primers de la Comunitat Valenciana que complisquen amb els objectius de l’economia circular.

La instal·lació, situada entre el cementeri i la depuradora, a l’est del municipi, tractarà la fracció orgànica dels municipis d’aquesta comarca, aproximadament 1000 tones a l’any. Compta amb un sistema de plaques solars per a ser autosuficient energèticament i, a més, està perfectament integrada a la Vall.

D’altra banda, el seu aspecte es fon completament amb el paisatge, gràcies a la coberta vegetal que es mimetitza amb el mateix i que, a més, recollirà les aigües pluvials per regar les piles de compost, comptant amb flora apta per a l’apicultura.

Es preveu que per al 2020, tots els municipis de la Vall d’Aiora recolliran de manera separada la fracció orgànica, que serà tractada en aquesta instal·lació de bioresidus en la pròpia Vall. L’objectiu últim serà obtenir un compost de primera qualitat apte per a l’agricultura ecològica en un entorn natural.

Els municipis de la Vall d’Aiora seran els primers de la Comunitat Valenciana que complisquen amb els objectius de l’economia circular.

En l’acte de presentació de la mateixa eren presents l’Alcalde d’Aiora, José Vicente Anaya, i el Gerent del COR, Sergi Pérez, el qual ha destacat ‘la importància d’aquesta instal·lació en vistes, a més, a potenciar la comunicació i educació ambiental ‘.

Anaya ha destacat la importància de situar el municipi a l’avantguarda en la gestió de residus, en la que podria ser la destacada, entre totes les accions desenvolupades en la localitat. Per tot això és necessari un consens polític entre les administracions locals i supramunicipals, de cara a que s’assoleixen bons resultats en iniciatives futures.

Tant el president del COR, Roger Cerdà, com el vicepresident i al seu torn president de la Comissió de Bioresidus, Vicent Muñoz, veuen necessari focalitzar els esforços en una zona que ja domina a la perfecció els programes de compostatge domèstic, compostatge comunitari i Porta a porta i que amb aquesta última iniciativa es postula com a pionera a la Comunitat Valenciana a l’hora d’assolir els objectius d’economia circular.

L’elaboració de l’Estratègia de Biorresidus del COR ha estat transversal en aquest procés’. A escala rural suposa la posada en marxa de la primera fase del projecte de les Illes de compostatge. Amb aquesta iniciativa el COR pretén potenciar la recollida selectiva de la fracció orgànica, reduir la petjada de carboni i obtenir un compost de qualitat. Una iniciativa que forma part d’un projecte per a la construcció de 25 illes (16 el 2019) que seran finançades pel Ministeri per a la Transició Ecològica i la Diputació de València.

Per això, a més de les ja existents plantes de transferència de Ròtova i Bufali, el COR preveu habilitar quatre plantes de tractament dels bioresidus. El COR, integrat per la Safor, la Vall d’Albaida, la Costera, la Canal de Navarrés i la Vall d’Aiora-Cofrents, vol fomentar un ús circular de molts elements que acaben la seua vida en un abocador.

Altres elements que la conformen
La pedra utilitzada com a element decoratiu, envoltant la instal·lació, prové del propi entorn.
Disposarà d’un centre d’aprenentatge d’economia circular, preparat per a la visita d’escoles i universitats, convertint-se en una eina d’educació ambiental.
La planta serà autosuficient, estarà finançada parcialment per un projecte PIMA i albergarà la recollida selectiva de tota la FORS dels 6 municipis de la Vall.

Aiora, tot un exemple en gestió de residus
Dels diferents sistemes de recollida selectiva de residus, el porta a porta és el que ofereix millors resultats. El municipi d’Ayora, a la Vall d’Aiora-Cofrents, porta temps sobre aquest projecte amb l’objectiu final d’implantar-lo per a la matèria orgànica i la fracció resta. D’aquesta manera s’aspira a millorar el percentatge de recollida selectiva i complir amb els objectius de reciclatge marcats per a l’any 2020.
A més, per començar un veritable canvi en la gestió dels residus, per iniciativa municipal un bon grup de ciutadans ja composta la seua pròpia matèria orgànica a casa. Un pla que s’aplica de manera esglaonada i que en última instància pretén gestionar localment tots els residus orgànics del municipi.