El COR rebrà una injecció econòmica del Pla PIMA

L’ajuda, de més de 540.000 euros, servirà per posar en marxa el projecte d’instal·lació de 25 illes de compostatge i un programa de recollida d’oli usat en 67 municipis

El Consorci de Residus V5 rebrà un total de 540.828 euros procedents del Pla d’Impuls al Medi Ambient (PIMA) i el Pla Estatal Marc de la Gestió de Residus (PEMAR), amb els que engegarà el projecte per a la construcció de 25 illes de compostatge comunitari a municipis de les seues cinc comarques –amb 478.544 euros-, i un Programa de recollida d’oli usat a través de 161 punts de recollida –amb una inversió de 68.284 euros-. Aquestes xifres suposen que un de cada dos euros destinats a la Comunitat Valenciana –que ha rebut 1.018.283 dels 4.536.396,23 milions d’aquest 2018-, aniran a parar al COR.

Aquesta injecció econòmica, que s’ha d’executar en el proper any i mig, permetrà al Consorci seguir el full de ruta traçat en els darrers mesos, cap a un model descentralitzat de la gestió de residus que ha estat validat pel Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient, ja que va en consonància amb la idea del PEMAR i del nou Pla Integral de Residus (PIR) de la Comunitat Valenciana, que fa referència a que la gestió ha de realitzar-se prop dels llocs de generació de residus.

El Pla D’Impuls al Medi Ambient (PIMA) en el sector dels residus és una iniciativa destinada a fomentar la separació en origen dels biorresidus per al seu posterior tractament biològic i a millorar el comportament ambiental dels abocadors amb projectes que reduisquen les seues emissions associades. 

Cal recordar que el 86% dels municipis del Consorci de Residus V5 té menys de 5.000 habitants. 18 localitats de les 93 que es gestionen a l’ens tenen menys de 350 veïns i veïnes, i altres 43 una població d’entre 1.000 i 3.000 persones, el que suposa el 34% de la població d’aquestes cinc comarques. 

Les Mancomunitats de la Costera – La Canal i La Vall d’Albaida també han rebut una ajuda de 107.676 euros per potenciar la recollida separada dels biorresidus

En aquest sentit el Consorci ha treballat paral·lelament amb les Mancomunitats la Costera – La Canal i la Vall d’Albaida, que també es beneficiaran d’ajudes per tal de potenciar la recollida separada de biorresidus per al seu tractament, ja que la Generalitat Valenciana ha destinat respectivament vora 36.800 i 72.000 per a aquesta finalitat.

El COR s’ha centrat en els darrers mesos en treballar la potenciació del tractament dels biorresidus, amb la celebració d’unes Jornades referents a nivell estatal sobre la matèria, o l’acompanyament d’experiències pilot en diferents municipis com Aiora, Carrícola, La Font de la Figuera, Bocairent o Bellús. A més a més va aprovar el passat mes de setembre un projecte pioner a tota la Comunitat Valenciana, que tracta la construcció d’unes illes de compostatge que, de forma gradual i progressiva, buscaran la potenciació de la recollida i el tractament dels biorresidus amb la intenció de complir així les disposicions europees, les quals estableixen que abans de l’any 2020 la quantitat de residus domèstics i comercials de totes les fraccions hauran d’assolir, com a mínim, el 50% en pes.

Ja en 2017 el Ministeri d’Agricultura va atorgar una ajuda de 200.000 euros per a convertir a la Vall d’Aiora-Cofrents en la primera comarca valenciana amb un tractament integral de residus, potenciant a més un Programa de compostatge a les 171 escoles de les cinc comarques del COR, que començarà a setembre. L’ens va rebre també altres 150.000 euros per part de la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, amb els que va adquirir l’equipament necessari mancomunat per a les tasques al voltant del compostatge i el tractament dels biorresidus.

Altre dels Programes que es van a posar en marxa al Consorci amb l’ajuda dels 68.284 euros per part del Ministeri d’Agricultura tractarà la recollida d’oli usat. Es preveu recollir un total de 518.666 litres d’oli usat en 67 municipis del COR, a través de 161 punts de recollida en forma de contenidors que seran complementaris a la xarxa consorciada d’ecoparcs -25 fixes i 11 mòbils-, que ja donen aquest servei. Per a tal fi, el COR comprarà 161 contenidors i repartirà 10.000 embuts per a la recollida d’oli a les cases, a més de l’adquisició d’una furgoneta elèctrica per a articular la recollida. Aquest programa, que crearà entre 2 i 3 llocs nous de treball, transformarà l’oli arreplegat en biodièsel, aconseguint d’aquesta manera que un dels residus més contaminants que hi ha deixe d’anar a la xarxa de sanejament.

25 illes de compostatge

L’altre projecte al qual s’ha donat ja llum verda és l’execució d’un total de 25 instal·lacions per al compostatge de biorresidus, que s’ubicaran en 25 localitats de l’àrea de gestió V5 de la Comunitat Valenciana aconseguint així que es gestionen a aquests municipis la totalitat dels seus FORS (fracció orgànica de residus de competència municipal recollides separadament).

La inversió en les illes comporta l’obligació municipal d’instaurar un sistema de recollida separada, en el marc de les seues competències. Per a optimitzar la gestió de les illes, cadascuna d’elles no funcionarà com a instal·lació independent, sinó que el COR les explotarà totes de forma conjunta emprant la mateixa maquinària per a totes elles, i amb personal itinerant.  

El projecte va destinat, en principi, als 25 municipis que menys residus generen a l’any, però hi ha altres més grans que també han mostrat interès per a algun dels seus barris o pedanies. Pel moment 16 han estat les propostes presentades: Benissuera – Sempere, Bellús, Salem, Beniatjar, Otos, L’Alcúdia de Crespins, Bufali, La Font de la Figuera, Cerdà, Estubeny, Torrella, Vallés, Bocairent, Almisserà i Xàtiva per a les pedanies de Torre de Lloris i Annahuir. Per mesurar la seua viabilitat, el Consorci compta amb uns criteris de valoració a l’hora d’assignar les illes de compostatg. D’una banda es puntua la idoneïtat de les parcel·les que propose cada ajuntament, però també es tindrà en compte l’àmbit de recollida i els mitjans aportats per al sistema de recollida, el recolzament social per a la implantació del compostatge comunitari i criteris socials com el compromís de l’Ajuntament a destinar l’explotació de l’illa a persones en risc d’exclusió social o amb alguna discapacitat.  Les localitzacions idònies segons els tècnics són municipis amb població inferior a 350 habitants, pedanies o nuclis de població aïllats i experiències pilot de recollida selectiva de biorresidu per a una població equivalent de fins a 175 persones. 

S’implantarà un sistema de recollida selectiva i es compostarà en el propi municipi tota la matèria orgànica recollida a la instal·lació de la localitat. El COR emprarà altres instal·lacions ja existents (com plantes de transferència i ecoparcs) per a ubicar la voltejadora i la trituradora de poda, optimitzant el sistema i reduint el cost de la inversió.

Respecte al projecte, que parteix de zero, es defineixen tres tipus diferenciades d’instal·lacions de compostatge: una per al compostatge domèstic o domiciliari, que es realitza a nivell individual; una altra de compostatge comunitari, anàloga a l’anterior però amb diversos individus o famílies que composten conjuntament en una instal·lació en comú; i una altra de compostatge centralitzat, a escala municipal o supramunicipal, amb procediments de tipus industrial. El pressupost final serà de 824.080,66 euros: 44.523,12 euros per a la construcció de les illes del primer tipus, 165.358,31 euros per a les del segon i 204.423, 36 euros per a les del tercer. A més a més s’adquirirà maquinària per valor de 128.513,19 euros, entre la que es troba una voltejadora, una biotrituradora, una furgoneta o un termohigròmetre. 

El proper mes de setembre, el COR presentarà la planificació de biorresidus global, amb un sistema de plantes comarcals que permeta reduir, en el curt termini, més de 26.000 tones de residus de la bossa gris. Els municipis ja es troben accelerant el ritme, i 9 municipis de la Safor estan contemplant ja la incorporació de la recollida selectiva de la fracció orgànica en els propers mesos, així com les localitats de la Canal de Navarrés, o algunes de la Costera.

“Som la institució d’Espanya que més ajudes rep. És un colp al sistema de gestió descentralitzat dels residus que propugnem des del COR, amb un tractament diferenciat dels biorresidus per a que acabe en el territori en forma de compost en un esquema d’economia circular, del que som pioners en tota la Comunitat Valenciana”, ha destacat el president del COR, Roger Cerdà.

El president de la comissió de biorresidus i vicepresident del COR, Vicent Muñoz, ha explicat per la seua part que “apostem fermament per reduir les tones del fem, reduint costos i per tant reduint també la factura de la taxa del COR, i això passa per separar la fracció orgànica complint amb la normativa vigent i les directives europees de cara a 2020. Aquesta ajuda impulsa la línia de treball que estem portant a terme”.

Recollida selectiva